Hoạt động xã hội

Khai trương công ty rượu vang Napa Valley tại Hà Nội

Sau khi kí hợp đồng hợp tác với hãng rượu RD Winery Napa Valley vào trung tuần tháng 7, Công ty cổ phần rượu vang Napa Valley chính thức khai trương tại Hà Nội mang sản phẩm danh tiếng này đến với người sành rượu phía Bắc.

Xem thêm