Rượu vang và sức khỏe

Lợi ích và tác hại của rượu vang

Lợi ích và tác hại của rượu vang

Xem thêm

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ RƯỢU VANG

Từ 20 năm nay đã có rất nhiều cuộc khảo cứu về mối tương quan giữa rượu vang và sức khỏe. Trong khuôn khổ hạn chế của cuốn sách, dĩ nhiên tôi không thể báo cáo về tất cả mấy chục ngàn cuộc điều nghiên. Tôi chỉ tóm lược những kết quả quan trọng và gần đây nhất, của các cơ quan y tế quốc tế và các viện nghiên cứu của các đại học danh tiếng.

Xem thêm