Rượu vang Mỹ

Danh mục

California R7 Cabernet Sauvigon 2015

California R7 Cabernet Sauvigon 2015

Giá bán 624.000  VNĐ

Carlo Rossi California

Carlo Rossi California

Giá bán 395.000  VNĐ

Carlo Rossi Lot 1933 Cabernet Sauvignon

Carlo Rossi Lot 1933 Cabernet Sauvignon

Giá bán 547.000  VNĐ

Caymus Napa Valley Cabernet Sauvignon

Caymus Napa Valley Cabernet Sauvignon

Giá bán 3.667.000  VNĐ

Classic California Cabernet Sauvignon 2009

Classic California Cabernet Sauvignon 2009

Giá bán 7.200.000  VNĐ

Classic California Syrah 2011

Classic California Syrah 2011

Giá bán 8.400.000  VNĐ

Napa Valley 55 Cabernet Sauvignon 2013

Napa Valley 55 Cabernet Sauvignon 2013

Giá bán 1.100.000  VNĐ

Napa Valley 55 Cabernet Sauvignon 2014

Napa Valley 55 Cabernet Sauvignon 2014

Giá bán 1.100.000  VNĐ

Napa valley 55 Carbernet Sauvignon 2011

Napa valley 55 Carbernet Sauvignon 2011

Giá bán 1.100.000  VNĐ

Napa Valley 55 Merlot 2011

Napa Valley 55 Merlot 2011

Giá bán 1.128.000  VNĐ

Napa Valley 55 Merlot 2013

Napa Valley 55 Merlot 2013

Giá bán 1.034.000  VNĐ

Napa valley 55 Syrah 2013

Napa valley 55 Syrah 2013

Giá bán 1.034.000  VNĐ

Napa Valley 66 Cabernet Sauvignon 2014

Napa Valley 66 Cabernet Sauvignon 2014

Giá bán 1.200.000  VNĐ

Napa Valley 66 Merlot 2011

Napa Valley 66 Merlot 2011

Giá bán 996.000  VNĐ

Napa Valley 66 Merlot 2014

Napa Valley 66 Merlot 2014

Giá bán 1.150.000  VNĐ

Napa Valley 77 - Cabernet Sauvignon 2014

Napa Valley 77 - Cabernet Sauvignon …

Giá bán 1.400.000  VNĐ

Napa valley 77 Carbernet Sauvignon 2012

Napa valley 77 Carbernet Sauvignon 2012

Giá bán 1.400.000  VNĐ

Napa Valley 77 Merlot 2011

Napa Valley 77 Merlot 2011

Giá bán 1.450.000  VNĐ