Rượu vang Mỹ

Danh mục

California Classic Sauvignon Blanc 2009

California Classic Sauvignon Blanc 2009

Giá bán 3.000.000  VNĐ

California Classic Sauvignon Blanc 2011

California Classic Sauvignon Blanc 2011

Giá bán 2.000.000  VNĐ

Sonoma Country Chardonay

Sonoma Country Chardonay

Giá bán 11.000.000  VNĐ

SONOMA COUNTY SAUVIGNON BLANC 2008

SONOMA COUNTY SAUVIGNON BLANC 2008

Giá bán 4.500.000  VNĐ

Sonoma County Sauvignon Blanc 2009

Sonoma County Sauvignon Blanc 2009

Giá bán 3.000.000  VNĐ

Napa Chardonnay

Napa Chardonnay

Giá bán 656.000  VNĐ

Sonoma County Semilon

Sonoma County Semilon

Giá bán 4.500.000  VNĐ

California Classic Sauvignon Blanc 2010

California Classic Sauvignon Blanc 2010

Giá bán 2.500.000  VNĐ