Rượu phổ thông

Sonoma Country Chardonay

Sonoma Country Chardonay

Giá bán 11.000.000  VNĐ

Sonoma County Sauvignon Blanc

Sonoma County Sauvignon Blanc

Giá bán 3.000.000  VNĐ

Napa Chardonnay

Napa Chardonnay

Giá bán 520.000  VNĐ

Sonoma County Semilon

Sonoma County Semilon

Giá bán 4.500.000  VNĐ

California Classic Sauvignon Blanc

California Classic Sauvignon Blanc

Giá bán 2.000.000  VNĐ