Sanama – Reserva – Cabernet Sauvignon – 13,5% – 2020
316.000 285.000 Thêm vào giỏ

Sanama – Reserva – Cabernet Sauvignon – 13,5% – 2020

-10%

285.000

Dòng rượu: Sanama – Reserva – Cabernet Sauvignon Vùng nho: Rapel Valley Giống nho: Cabernet Sauvignon Nồng độ: 13,5% Niên vụ: 2020  

In nhãn lên rượu

Ghi chú

Còn hàng

Số lượng:

What does this wine taste like?

Light
Bold
Smooth
Tannic
Dry
Soft
Sweet
Acidic

WINE LOVERS TASTE SUMMARY

The taste profile of ________

TASTING NOTES
Plum
Raspberries
Condiments
Đánh giá từ khách hàng
0

0 đánh giá

5
0
4
0
3
0
2
0
1
0