Rượu Phổ thông

Danh mục

California R7 Cabernet Sauvigon 2015

California R7 Cabernet Sauvigon 2015

Giá bán 624.000  VNĐ

Caymus Napa Valley Cabernet Sauvignon

Caymus Napa Valley Cabernet Sauvignon

Giá bán 3.667.000  VNĐ

Napa Valley 55 Cabernet Sauvignon 2014

Napa Valley 55 Cabernet Sauvignon 2014

Giá bán 1.100.000  VNĐ

Napa valley 55 Carbernet Sauvignon 2011

Napa valley 55 Carbernet Sauvignon 2011

Giá bán 1.100.000  VNĐ

Napa valley 55 Syrah 2013

Napa valley 55 Syrah 2013

Giá bán 1.034.000  VNĐ

Napa valley 77 Carbernet Sauvignon 2012

Napa valley 77 Carbernet Sauvignon 2012

Giá bán 1.400.000  VNĐ

Napa Valley 88 Merlot 2013

Napa Valley 88 Merlot 2013

Giá bán 1.494.000  VNĐ

Napa Valley 88 Syrah 2011

Napa Valley 88 Syrah 2011

Giá bán 1.494.000  VNĐ

Napa Valley 55 Syrah 2012

Napa Valley 55 Syrah 2012

Giá bán 1.034.000  VNĐ

Napa Valley 55 Merlot 2014

Napa Valley 55 Merlot 2014

Giá bán 1.034.000  VNĐ

Napa Valley 66 Cabernet Sauvingon 2012

Napa Valley 66 Cabernet Sauvingon 2012

Giá bán 1.200.000  VNĐ

Napa Valley 66 Syrah 2012

Napa Valley 66 Syrah 2012

Giá bán 1.150.000  VNĐ

Napa Valley 66 Merlot 2013

Napa Valley 66 Merlot 2013

Giá bán 1.150.000  VNĐ

Napa Valley 77 Cabernet Sauvignon 2011

Napa Valley 77 Cabernet Sauvignon 2011

Giá bán 1.400.000  VNĐ

Napa Valley 77 Syrah 2012

Napa Valley 77 Syrah 2012

Giá bán 1.250.000  VNĐ

Napa Valley 77 Merlot 2012

Napa Valley 77 Merlot 2012

Giá bán 1.250.000  VNĐ

Napa Valley 88 Syrah 2012

Napa Valley 88 Syrah 2012

Giá bán 1.494.000  VNĐ

Napa Valley 88 Merlot 2011

Napa Valley 88 Merlot 2011

Giá bán 1.494.000  VNĐ