Rượu Phổ thông

Napa Valley 55 - Cabernet Sauvignon 2014

Napa Valley 55 - Cabernet Sauvignon …

Giá bán 983.000  VNĐ

Napa Valley 88 - Merlot 2013

Napa Valley 88 - Merlot 2013

Giá bán 1.494.000  VNĐ

Napa Valley 88 - Syrah 2011

Napa Valley 88 - Syrah 2011

Giá bán 1.494.000  VNĐ

Napa Valley 55 Syrah 2012

Napa Valley 55 Syrah 2012

Giá bán 945.000  VNĐ

Napa Valley 55 - Merlot 2014

Napa Valley 55 - Merlot 2014

Giá bán 945.000  VNĐ

Napa Valley 66 - Cabernet Sauvingon 2012

Napa Valley 66 - Cabernet Sauvingon …

Giá bán 1.197.000  VNĐ

Napa Valley 66 - Syrah 2012

Napa Valley 66 - Syrah 2012

Giá bán 996.000  VNĐ

Napa Valley 66 - Merlot 2013

Napa Valley 66 - Merlot 2013

Giá bán 996.000  VNĐ

Napa Valley 77 - Cabernet Sauvignon 2011

Napa Valley 77 - Cabernet Sauvignon …

Giá bán 1.361.000  VNĐ

Napa Valley 77 - Syrah 2012

Napa Valley 77 - Syrah 2012

Giá bán 1.191.000  VNĐ

Napa Valley 77 - Merlot 2012

Napa Valley 77 - Merlot 2012

Giá bán 1.191.000  VNĐ

Napa Valley 88 - Syrah 2012

Napa Valley 88 - Syrah 2012

Giá bán 1.494.000  VNĐ

Napa Valley 88 - Merlot 2011

Napa Valley 88 - Merlot 2011

Giá bán 1.494.000  VNĐ

Napa 99 Cabernet Sauvignon

Napa 99 Cabernet Sauvignon

Giá bán 2.092.000  VNĐ

Napa 99 Syrah

Napa 99 Syrah

Giá bán 1.916.000  VNĐ

Napa 99 Merlot

Napa 99 Merlot

Giá bán 1.916.000  VNĐ

California R7 Cabernet Sauvignon

California R7 Cabernet Sauvignon

Giá bán 624.000  VNĐ

California R7 Syrah

California R7 Syrah

Giá bán 588.000  VNĐ