Shopping Cart
Ywines
Chính sách và điều khoản

Chính sách và điều khoản

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

– Các thông tin thu thập thông qua website ywines.com sẽ giúp chúng tôi:
• Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm
• Cung cấp cho bạn thông tin mới nhất trên Website của chúng tôi
• Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Ywines.
– Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại www.ywines.com, quý khách có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. www.ywines.com không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.
– www.ywines.com thu thập và sử dụng thông tin cá nhân quý khách với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này.

2.Phạm vi sử dụng thông tin:

– Các thông tin thu thập thông qua website ywines.com sẽ giúp chúng tôi:
• Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm
• Cung cấp cho bạn thông tin mới nhất trên Website của chúng tôi
• Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Ywines.
– Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại www.ywines.com, quý khách có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. www.ywines.com không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.
– www.ywines.com thu thập và sử dụng thông tin cá nhân quý khách với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

– Các thông tin thu thập thông qua website ywines.com sẽ giúp chúng tôi:
• Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm
• Cung cấp cho bạn thông tin mới nhất trên Website của chúng tôi
• Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Ywines.
– Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại www.ywines.com, quý khách có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. www.ywines.com không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.
– www.ywines.com thu thập và sử dụng thông tin cá nhân quý khách với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này.

Được hàng triệu người tin tưởng để tìm hiểu và mua rượu

Mua sắm trên thị trường
rượu vang lớn nhất việt nam
Nhóm hỗ trợ của chúng tôi
luôn ở đây để giúp đỡ
Giao hàng cẩn thận ngay
trước cửa nhà bạn
Kiểm tra đánh giá trung thực
về tất cả loại rượu trước khi bán