Escudo Rojo Grand Reserva-14%-2019
927.000 835.000 Thêm vào giỏ

Escudo Rojo Grand Reserva-14%-2019

-10%

835.000

Dòng rượu: Escudo Rojo Grand Reserva Vùng nho: Maipo Valley Giống nho: Cabernet Sauvignon, Blend Nồng độ: 14% Niên vụ: 2019

In nhãn lên rượu

Ghi chú

Còn hàng

Số lượng:

What does this wine taste like?

Light
Bold
Smooth
Tannic
Dry
Soft
Sweet
Acidic

WINE LOVERS TASTE SUMMARY

The taste profile of ________

TASTING NOTES
Black fruits
Wood
Tobacco
Đánh giá từ khách hàng
0

0 đánh giá

5
0
4
0
3
0
2
0
1
0