Mouton – Cadet – Bordeaux – 18% – 2014
769.000 693.000 Thêm vào giỏ

Mouton – Cadet – Bordeaux – 18% – 2014

-10%

693.000

Dòng rượu: Mouton-Cadet-Bordeaux Vùng nho: Bordeaux Giống nho: Cabernet, Merlot, Cabernet Franc Nồng độ: 14% Niên vụ: 2018

In nhãn lên rượu

Ghi chú

Còn hàng

Số lượng:

What does this wine taste like?

Light
Bold
Smooth
Tannic
Dry
Soft
Sweet
Acidic

WINE LOVERS TASTE SUMMARY

The taste profile of ________

TASTING NOTES
Black fruits
Raspberries
Condiments
Đánh giá từ khách hàng
0

0 đánh giá

5
0
4
0
3
0
2
0
1
0