Mouton Cadet-Reserve-Saint-Emilion-13%-2017
1.151.000 1.036.000 Thêm vào giỏ

Mouton Cadet-Reserve-Saint-Emilion-13%-2017

-10%

1.036.000

Dòng rượu: Mouton Cadet-Reserve-Saint-Emilion Vùng nho: Bordeaux Giống nho: Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc Nồng độ: 13% Niên vụ: 2017

In nhãn lên rượu

Ghi chú

Còn hàng

Số lượng:

What does this wine taste like?

Light
Bold
Smooth
Tannic
Dry
Soft
Sweet
Acidic

WINE LOVERS TASTE SUMMARY

The taste profile of ________

TASTING NOTES
Red fruits
Black-pepper
Đánh giá từ khách hàng
0

0 đánh giá

5
0
4
0
3
0
2
0
1
0